Streszczenie 25:51-78

Soczewka, Marta (2015) Odmieńcy z naszego podwórka. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 51-78.

 

Streszczenie:

W pracy zostały zebrane i zestawione wyniki badań, które przeprowadzono w celu zrozumienia struktury społeczności lokalnej, jednego z mokotowskich osiedli. Do analizy dobrana została teoretyczna nadbudowa, pomocna w zbudowaniu interdyscyplinarnej analizy sytuacji grupy, powszechnie zwanej marginesem społecznym. Z zestawionego materiału wyłaniają się wnioski natury kryminologicznej, socjologicznej i antropologicznej. Badania dotyczą osób, które spędzają swój wolny czas w okolicach śmietnika. Tym zachowaniem odróżniają się od reszty społeczności, rutynowo i akceptowalnie organizujących swoją egzystencję. Zobrazowany zostaje mechanizm działania nieformalnej i formalnej kontroli społecznej, która tworzy podstawy definicyjne norm i granice odstępstw od nich.

 

Słowa kluczowe:

odmienność, norma, wykluczenie, dewiacja, kontrola społeczna, społeczność lokalna, śmietnik, marginalizacja, sąsiedzi