Tom 29

 

          

 

 

            

            

 

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2016, Tom 29            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

Kudlak, Grzegorz 

Osobowościowe czynniki skuteczności terapii uzależnień w warunkach więziennych w kontekście trzech typów osobowości. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 7-34.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kiliszek, Ewa

Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze Studiów Podyplomowych UW IPSiR. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 35-63.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Owczarek, Małgorzata

Antysieć, czyli ruchy nienawiści w Internecie. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 65-97.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Muszyński, Karol 

Czynniki sterujące antykryzysową polityką prawa pracy w Polsce w latach 2009-2013. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 99-126.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Małysz, Zbigniew

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Znaczenie oddziaływań psychologicznych i socjalnych w procesie resocjalizacji”. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 129-133.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)