O instytucie >> Rada naukowa

Rada naukowa

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ W KADENCJI 2016-2020Przewodniczący

prof. dr hab. Maria Libiszowska-ŻółtkowskaCzłonkowie stali

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska
dr hab. Mirosław Górecki
dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska
dr hab. Tomasz Kaźmierczak
doc. dr hab. Danuta Lalak

dr hab. Adriana Mica
dr hab. Tomasz Przesławski
dr hab. prof. UW Adam Redzik
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner
dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski

dr hab. Bohdan Skrzypczak
dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-MileckiZ-ca Dyrektora IPSiR

dr Ewa StachowskaPrzedstawiciele Młodej Kadry

doc. dr Elżbieta Bielecka
dr Anna Olech
dr Mikołaj Pawlak
dr Sylwia Różycka-JarośPrzedstawiciele Pracowników Administracji i Obsługi

mgr Małgorzata CicirkoPrzedstawiciele Samorządu Studentów

 

Zuzanna Kostrzewa

Zuzanna Barbara Kowalczyk

Zuzanna Oliwia Włodarczyk


Sala konferencyjna - miejsce obrad Rady Naukowej IPSiR