Studenci >> Koła naukowe >> Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej powstało z inicjatywy studentów w grudniu 2015 roku.
Koło swoją nazwą i działalnością nawiązuje do tradycji Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz jej twórców: Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego, założycieli Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 

KNWSPR na Facebooku [LINK]

 

Zaproszenie do Koła [LINK]

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 realizowało projekt Kącik kulinarny. Zajęcia kulinarne oraz warsztaty fotografii kulinarnej odbywały się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 "Kąt". Celem projektu było zdobycie bądź podniesienie poziomu kompetencji merytorycznych, interpersonalnych oraz organizacyjnych. Końcowym rezultatem pracy jest publikacja Kącik kulinarny - tutaj do pobrania [LINK].

 

Projekt na Facebooku [LINK]

 

Informacja o projekcie [LINK]


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
e-mail: wspr.kn@uw.edu.pl

Prezes:
Magda Chmielewska

V-ce Prezes:
Żaneta Kłosiewicz

Sekretarz:
Grzegorz Jakubowski

Skarbnik:
Sara Piwnicka
 
Opiekun naukowy:
doc. dr Elżbieta Bielecka