Studenci >> Koła naukowe >> Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej powstało z inicjatywy studentów w grudniu 2015 roku.
Koło swoją nazwą i działalnością nawiązuje do tradycji Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz jej twórców: Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego, założycieli Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 

KNWSPR na Facebooku [LINK]

 

Zaproszenie do Koła [LINK]

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 realizowało projekt Kącik kulinarny. Zajęcia kulinarne oraz warsztaty fotografii kulinarnej odbywały się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 "Kąt". Celem projektu było zdobycie bądź podniesienie poziomu kompetencji merytorycznych, interpersonalnych oraz organizacyjnych. Końcowym rezultatem pracy jest publikacja Kącik kulinarny.

 

Projekt na Facebooku [LINK]

 

Informacja o projekcie [LINK]


O programie UW: Inicjatywy dla otoczenia http://ido.uw.edu.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
e-mail: wspr.kn@uw.edu.pl

Prezes:
Barbara Łuckiewicz
e-mail:b.luckiewicz@student.uw.edu.pl, tel: 517827880

V-ce Prezes:
Ania Dziki
e-mail:am.dziki@student.uw.edu.pl

Sekretarz:
Ewa Kownacka

Skarbnik:
Agnieszka Link