Studenci >> Koła naukowe >> Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji

Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji

Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji 

Jeśli zależy Ci na tym, by zmienić życie drugiego człowieka, by pomóc mu odnaleźć swoją drogę życiową to dobrze trafiłaś/trafiłeś!

Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i Resocjalizacji powstało w 2006 roku, potem zaprzestało swojej działalności. Koło reaktywowaliśmy na początku 2013 roku.

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej na IPSiRze  (http://ipsir.uw.edu.pl/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/zaklad_pedagogiki_resocjalizacyjnej)

sprawuje nad nami opiekę, naszym opiekunem jest dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner.

Głównymi celami tego koła naukowego są:

·        działania na rzecz rozwijania wiedzy praktycznej wśród studentów poprzez organizację zajęć warsztatowych, szkoleń, a także konferencji

·        promocja idei profilaktyki społecznej i resocjalizacji w społeczeństwie

·        współpraca ze studentami pokrewnych kierunków i specjalizacji, pracownikami naukowymi różnych dyscyplin, pracownikami placówek i instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych – w celu rozwoju „interdyscyplinarnego” współdziałania

·        organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów badawczych – w celu aktywizacji środowiska akademickiego

·        pogłębianie wiedzy z dziedziny resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

 

 

Podjęliśmy współpracę wolontariacką z:

- Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego w Warszawie,

- Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 w Warszawie ul. J. Brożka 26. 

 

Nasze Koło brało udział w wykładzie profesora Philipa Zimbardo MY JOURNEY FROM CREATING EVIL TO INSPIRING HEROISM w dniu 11.04.2014 r.

 

 

Więcej o nas znajdziecie na naszym profilu na facebooku

http://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweProfilaktykiIResocjalizacjiUw

 

Kontakt: profireso.kn@uw.edu.pl lub e.redzia-wozniak@student.uw.edu.p