Studia dzienne

UWAGA PLAN  ZAJĘĆ MOŻE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM!

 

 

 

 

 

Plan zajęć – I ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

 

Gr.I

Gr.II

 

Gr.I

Gr.II

 

8.30-9.15

 

Polityka społeczna

Wykład i ćwiczenia

dr K. Rychlicka-Maraszek

s. klub

 

(od 8.00)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

E-lektorat

 

(od 8.00)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

Problematyka niepełnosprawności
Wykład i ćwiczenia

 dr B. Skowroński

 

s. klub

 

(od 9.30)

Lektorat

j. angielski

s. 55

 

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 1

s. 45

 

 

(od 9.30)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

 

 

 

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

konwersatorium

dr A. Olech

 

s. klub

 

Pedagogika społeczna

Wykład

Dr hab. D. Lalak

s. 32

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 2

s. 45

 

Pedagogika społeczna

ćw.

dr A. Ostaszewska

Grupa

s. 42

Antropologia kulturowa

Konw.

*MODUŁ

 (do wyboru)

dr Ł. Ostrowski

s. 42

 

12.00 – 15.30

Problemy polityczne
i społeczno-kulturowe migracji

Konw.

*MODUŁ  (do wyboru)

dr hab. Prof. UW
E. Budakowska, s. 55

( 4 spotkania, terminy do uzgodnienia)

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

 

 

 

Psychologia społeczna

Wykład (15 godz.)

dr E. Michałowska

s. 44

 

Pedagogika społeczna

ćw.

dr K. Rychlicka-Maraszek

Grupa 2

s. 42

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

 

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 3

s. 42

Pedagogika społeczna

ćw.

dr K. Rychlicka-Maraszek

Grupa 3

s. 42

 

16.15-17.00

 

17.15-18.00

 

 

 

 

 

18.00-18.45

19.45-20.30

W piątki odbywają się zajęcia z Technologii informacyjnej (na Wydziale Matematyki)

*Studenci wybierają jeden z zaproponowanych przedmiotów

 


Plan zajęć – II ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

8.30-9.15

 

 Lektorat

j. angielski

 

e-lektorat

 

Lektorat

j. angielski

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

Metody badań społecznych

Wykład

dr hab. M. Górecki

s. 55

 

Lektorat

j. angielski

 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.

dr P. Raźniewski

Grupa 1

s. 55

Lektorat

j. angielski

 

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

Metody badań społecznych

Ćw.
dr M. Abucewicz

Grupa 1

s. 55

 

 

Nauka o organizacji i zarządzaniu

Konw.

dr E. Stachowska

s. 35

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

Wykład

Doc. dr J. Zamecka

s. 44

 

Teoria i metody pracy socjalnej

Wykład

Dr hab. T. Kaźmierczak

s. 35

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

 

Metody badań społecznych

Ćw.
dr M. Abucewicz

Grupa 2

s. 55

 Prawo rodzinne i nieletnich

Konw.

Dr hab. Prof. UW A. Redzik/

Teoria i metody pracy socjalnej

Ćwiczenia

dr S. Michalik

s. 32

(co II tygodnie, naprzemiennie)

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.

Doc. dr J. Zamecka

Grupa 2

s. 35

 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.
dr P. Raźniewski

Grupa 3

s. 42

Nauka o społeczności lokalnej

Konwersatorium

Dr hab. T. Kaźmierczak

s. 35

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

Metody badań społecznych

Ćw.
 dr A. Ostaszewska

Grupa 3

s. 24

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

 

 

 

18.00-18.45

 

                             

     


Plan zajęć – III ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

 

8.30-9.15

 

Socjoterapia

Konwersatorium

 

(II połowa semestru)

 

 

 

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

Europejska polityka społeczna,
dr K. Rychlicka-Maraszek

(15 godz., I połowa semestru)

s. 35

 

Etos zawodowy pracowników socjalnych

Konw.

Dr. A. Olech

s. 40

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych

warsztaty

Dr B. Skrzypczak, s. 40

 

 

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

Problemy polityki rodzinnej

dr K. Rychlicka-Maraszek

s. 35

Praca socjalna z grupą

Konw.

Dr M. Łuczyńska

s. 40

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego

Konw.

Dr hab. prof. UW A. Rejzner

s. 40

 

 

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie

 

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

 

 

 

18.00-18.45

 

     


 


 


 

                          

Plan